Termine


Termine der Saison 2022/2023


Freitag, 27. Oktober 2023

Freitag, 3. November 2023

Freitag, 17. November 2023

Freitag, 1. Dezember 2023

Freitag, 12. Januar 2024

Freitag, 26. Januar 2024


Dorfgemeinschaftsabend

Dorfgemeinschaftsabend

Dorfgemeinschaftsabend

Dorfgemeinschaftsabend

Dorfgemeinschaftsabend

Dorfgemeinschaftsabend


Alte Schule Petzenhausen

Alte Schule Petzenhausen

Alte Schule Petzenhausen

Alte Schule Petzenhausen

Alte Schule Petzenhausen

Alte Schule Petzenhausenfreischütz petzenhausen

schießsport in petzenhausen

Kontakt Freischütz Petzenhausen

schützenverein